โครงการค่ายหุ่นยนต์ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้จัดกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี โดยเป็นการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ Micro : Bit เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และเพิ่มแรงจูงใจพัฒนากระบวนการทางความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ให้กับปัญหาและปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้

Read more

โครงการฝึกอบรมการควบคุมหุ่นยนต์ Micro : Bit และการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดฝึกอบรมการควบคุมหุ่นยนต์ Micro : Bit และการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 26 โรงเรียน เมื่อวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร

Read more

โครงการ การพัฒนาด้านวิชาการด้านวิชาชีพ ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินมินทรภักดี

วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2566 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้จัด โครงการการพัฒนาด้านวิชาการด้านวิชาชีพ ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินมินทรภักดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมพื้นฐานการเรียนการสอนให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 38 คน ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี

Read more

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เข้าร่วมงาน เปิดบ้านอาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC

งานเปิดบ้านอาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการกอง ผอ.โรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง หัวหน้าส่วนราชการ

Read more

โครงการกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยทินรามิทรภักดี)

นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยทินรามิทรภักดี) โดยมีนางสาวอรุณี จริญจิตรกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผศ.ดร.เสกสรร ไชยจิตต์

Read more

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

>>คลิก << แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2566  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เปิดรับสมัตรสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ “มัธยมศึกษา” “ปวช.” และ “ปวส.” โดยเปิดสอนทั้งในแผนการเรียนภาคปกติ (เรียน วันจันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในกลุ่มอุตสาหกรรม (เรียน วันเสาร์-อาทิตย์) ผู้ที่เข้าศึกษาจะได้เรียนรู้และศึกษาวิทยาการผสมผสานเกี่ยวกับ เครื่องกล

Read more

งานครบรอบ 90 ปี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินการจัดกิจกรรม วันครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่รักเคารพกราบไหว้ของชาวปทุมวัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์

Read more

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการหุ่นยนต์ รายการ “ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี

Read more